Masážno-relaxačné centrum

Blog

Detská ajurvéda

Detské lekárstvo je v ajurvédskej medicíne známe ako Bala Tantra alebo Kaumarabhritya. Ponúka niektoré jednoduché, prirodzené, múdre inštrukcie ako udržať deti zdravé a šťastné v dnešnom rýchlo sa meniacom svete. Dnešný hektický spôsob života ich výrazne ovplyvňuje, možno oveľa viac ako dospelých. Každé je iné, ale každé chceme mať zdravé, šikovné a múdre.

I keď máme čoraz modernejšie zdravotníctvo, výrazne pribúda detskej obezity, porúch imunity, alergických ochorení, porúch správania, ADHD, agresivity, závislosti na počítači či televízii, detských neuróz ako je pomočovanie, tiky, pribúda detí s únavovým syndrómom a iných ochorení.

Detská ajurvéda ponúka malému, citlivému a vnímavému detskému organizmu individuálnu cestu na riešenie jeho problémov, spôsobených prostredím, do ktorého sa narodilo. Naučiť deti a celú rodinu jesť zdravo nie je ľahká úloha. Na deti, zvlášť keď sú malé, môžeme pôsobiť výchovne svojou autoritou a príkladom. Dnešná doba je našťastie otvorená a každý ma do určitej miery možnosť voľby. My máme pre vás rady ako vašim deťom pomôcť a upevniť tak ich zdravotný stav.

V prípade, že máte dieťa, s ktorým by ste jeho zdravotný stav chceli prekonzultovať s certifikovaným ajurvédskym lekárom a získať tak nový pohľad na vec, neváhajte sa s nami spojiť a objednať sa na detskú ajurvédsku konzultáciu u pani Dr. Oľgy Olexovej, ktorá svojim osobným a veľmi ochotným spôsobom pomohla už mnohým detičkám!

 


Zoznam článkov v blogu