Masážno-relaxačné centrum

Blog

Aura-Soma: Teraz u nás v centre

Aura-Soma: liečba duše

S pomocou Aura-Somy dokážeme objaviť príčinu našej ne-moci v emocionálnej
sfére - úrovni a energia flakónov nás podporuje v tom, aby sme vstúpili do
vedomého kontaktu s naším vnútorným vedením. V tomto procese si postupne
uvedomujeme potlačené emócie a emocionálne zranenia z minulosti, ktoré
spôsobujú vnútornú nerovnováhu, a tá sa na fyzickej úrovni prejavuje ako
choroba, „ne-moc“ (anglicky dis-ease). Tým sa dostávame do roviny príčiny
mnohých chorôb a problémov, v ktorej môžeme znovu prežiť situácie, ktoré
nás zranili, a získavame potrebné vhľady. Tento proces vedie k pochopeniu,
od-pusteniu a seba-láske. Láska vždy znamená cestu k celistvosti a
harmónii na všetkých úrovniach nášho bytia.

Pocit ne-moci môžeme zažívať v rôzných oblastiach nášho života /v
pracovnej sfére, v oblasti vzťahov a partnerstva/. Može sa prejavovať i v
tom, že máme pocit, že nedokážeme nájsť svoju životnú cestu a čeliť
životným výzvam s dôverou vo vlastné sily. Farby, ktoré sa nachádzajú v
našom farebnom výbere reflektujú naše vnútorné potreby a odzrkadľujú
situácie, v ktorých sa práve nachádzame zo širšej perspektívy. Poukazujú
aj na naše vlastné vnútorne zdroje a kvality, o ktorých existencii na
vedomej úrovni ani len netušíme. Farby nám zrkadlia sebapoznanie a hovoria
o tom, čo si potrebujeme uvedomiť a zmeniť. Pomáhajú nám pochopiť
podvedomé vzorce správania a poodhaliť skrytý význam životných lekcií.

Vďaka tomuto procesu vstupujeme do vedomého kontaktu s našou dušou,
stávame sa jej záhradníkom. Zároveň máme jedinečnú možnosť objavovať a
uvedomovať si naše vnútorné kvality a zdroje sily. Postupne odhaľujeme náš
skutočný duchovný potenciál, prebúdzame Božskú iskru, ktorá v nás drieme a
začíname ju privádzať do nášho života. S pomocou flakónov Aura-Somy sa
naša životná cesta stáva jasnejšou a zreteľnejšou.

Veľká časť tohto procesu sa deje cez srdce, ktoré sa postupne otvára a
prebúdza k životu. My sa otvárame novým životným možnostiam a láske.
Hlavne seba-láska, sa stáva staro-novým spoločníkom na našich životných
cestách.


Systém Aura-Soma tvorí viac než 100 farebných kombinácií - flaštičiek
Equilibrum.  Jeho súčasťou sú aj sady flakónov ktoré majú špecifický
význam a  použitie /záchranná sada, čakrová sada, detská sada, sada
majstrov a sada archanjelov/.  Napríklad flakóny čakrovej sady slúžia k
tomu, aby harmonizovali jednotlivé energetické centrá, a pomohli nám
preliečiť a transformovať životné lekcie, výzvy a témy, ktoré sa viažu k
jednotlivým čakrám.

 


Zoznam článkov v blogu