Masážno-relaxačné centrum

Blog

Systém One-Brain – metóda odblokovania stresu

V dnešnej hektickej dobe zažívame pocit - stresu, ktorý pramení z presvedčenia, že nezvládame čeliť výzvam, ktoré nám  prináša každodenný život. Stres a  zvládanie jeho následkov (pocit fyzickej i psychickej únavy, zhoršovanie zdravotného stavu) sa stáva jedným z hlavných problémov modernej spoločnosti a jedinca ako takého.

V strese dokážeme využívať len zlomok našej skutočnej mozgovej kapacity a máme do značnej miery zablokované kreatívne a logické myslenie. V takýchto situáciách prechádzame na ‘auto-pilot‘, ktorý je riadený starými a nefunkčnými vzorcami správania, myslenia a konania. Tieto deštruktívne podvedomé programy majú svoj pôvod v nespracovaných emocionálnych zážitkoch z našej minulosti. Práve na základe týchto systémov, presvedčení v živote často zažívame stavy bezmocnosti, strachu, seba-pochybností a pocit, že v danej situácii NE-máme VOĽBU. Tento pocit sa môže týkať nášho osobného života, profesionálnej sféry alebo  oblasti medziľudských a partnerských vzťahov.

 

Ako prebieha individuálne sedenie

 

Proces odblokovania je zameraný na riešenie konkrétneho problému. Môže sa jednať o fyzický problém, nespokojnosť s momentálnou životnou situáciou, nezhody v partnerstve alebo ťažkosti v pracovnej oblasti. Podnetom na odblokovanie môže byť aj dlhodobý neželaný pocit, ktorého sa chceme zbaviť – transformovať a zmeniť ho.

Metóda je založená na používaní svalového testu (biofeedback-u/) ktorý slúži k tomu aby sme na barometri správania jasne identifikovali ako sa v danej situácii (téme na ktorej pracujeme) cítime. S pomocou barometra si uvedomíme a hlbšie precítime naše skutočné pocity a potreby.

Pomocou svalového testu identifikujeme životné obdobie, v ktorom sme prežili stres a vznikol negatívny emocionálny náboj. Túto situáciu si nanovo prežijeme a s pomocou jemných korekcií a vizualizácie vytvoríme nový program s pozitívnym emocionálnym nábojom. S pomocou tohto nového životného presvedčenia si uvedomíme, že len JA sám/sama som AUTORITOU, ktorá dokáže riešiť svoje problémy a čeliť životným výzvam - často bravúrne, hravo a s ľahkosťou.

V praxi to znamená, že situácie, ktoré sme v prítomnosti vnímali ako problém dokážeme prežívať a riešiť novým, konštruktívnym a kreatívnym spôsobom. Vďaka tomu, že sme si počas procesu odblokovania uvedomili, zmenili a prehodnotili náš životný postoj,  objavili a prebudili sme v sebe nový spôsob myslenia a jednania. Spolu s tým, sme prehĺbili dôveru vo vlastné sily a znovu-nadobudli pocit vnútornej autority. Vďaka tomu, sme došli k uvedomeniu, že sme tvorcami svojej reality.

Dôležitou súčasťou odblokovania je eliminovať následky stresu a podporiť proces kreatívneho a tvorivého riešenia situácie, v ktorej sa práve nachádzame. Tak ako napovedá samotný  názov metódy, One brain – Jednotný mozog, odblokovanie prispieva k tomu, aby sme boli schopní harmonicky používať obe mozgové hemisféry.

Každá mozgová hemisféra má totiž svoju špecifickú úlohu a funkciu, ktorá do veľkej miery ovplyvňuje naše konanie, vnímanie a prístup k riešeniu a menežovaniu najrôznejších životných situácií. Doménou pravej mozgovej hemisféry je holistické a komplexné vnímanie situácie, intuícia a kreativita. Je stelesnením našej ženskej časti. Ľavá hemisféra je orientovaná na analytické a logické myslenie, lineárne vnímanie a reprezentuje našu mužskú stránku. Odblokovaním negatívneho emocionálneho zážitku sa obnoví komunikácia a prepojenie oboch hemisfér a začína ich harmonické fungovanie.

Vďaka tomu dokážeme využívať a prejavovať náš skutočný potenciál a sme schopní žiť o niečo vedomejší, šťastnejší a naplnenejší život.

 

 

 


Zoznam článkov v blogu